Friday, December 14, 2007

Voor Dana was daar Fanus

"Daar is baie inligting op die kerkalmanak, en so na
die sewende maand ken jy darem al die dominee, die
koster en die orreliste se foonnommers uit jou kop
uit."

http://www.litnet.co.za/cgi-bin/giga.cgi?cmd=cause_dir_news_item&cause_id=1270&news_id=29728&cat_id=173

No comments: